METALURGIE

BRUSIVA

´ÁROMATERIÁLY

BAREVNÉ PIGMENTY

PLNIVA

 

 

Site Map

Homepage

Last updated: 2012, January 22

 

/ 55 pages
KOLTEX COLOR s.r.o. - Home page
KOLTEX COLOR s.r.o. - Vᨠdodavatel
KOLTEX COLOR s.r.o., news
KOLTEX COLOR s.r.o. - company profile
KOLTEX COLOR s.r.o. - address and map
KOLTEX COLOR s.r.o. - Home page
KOLTEX COLOR s.r.o. - Titanium dioxide KTR 600
KOLTEX COLOR s.r.o. - Titanium dioxide R02
KOLTEX COLOR s.r.o - talc
KOLTEX COLOR s.r.o - chromium oxide green
KOLTEX COLOR s.r.o. - Silicon carbide
KOLTEX COLOR s.r.o - FeSi, Ferosilicium, Ferosilicium briks
KOLTEX COLOR s.r.o. - colours pigments
KOLTEX COLOR s.r.o. - White fillers
KOLTEX COLOR s.r.o. - Brusiva v¨eobecně, norma FEPA
KOLTEX COLOR s.r.o. - Karbid křemíku metalurgický
KOLTEX COLOR s.r.o. - mastky v¨eobecně, seznam typů
KOLTEX COLOR s.r.o. - Titanové běloby
KOLTEX COLOR s.r.o. - pigmenty
KOLTEX COLOR s.r.o - Karbid křemíku metalurgický - specifikace
KOLTEX COLOR s.r.o. - Brikety SiC, popis, pou¸ití, specifikace
KOLTEX COLOR s.r.o - FeSi brikety
KOLTEX COLOR s.r.o. - Karbid křemíku dle FEPA
KOLTEX COLOR s.r.o - Bílé korundy zrna, třídění dle FEPA
KOLTEX COLOR s.r.o. - Hnědé korundy třídění dle FEPA
KOLTEX COLOR s.r.o. - ´áromateriály v¨eobecně
KOLTEX COLOR s.r.o. - Karbid křemíku dle FEPA
KOLTEX COLOR s.r.o. - Titanová běloba KTR 720
KOLTEX COLOR s.r.o.- Titanové běloby KTR 600
KOLTEX COLOR s.r.o. - Titanová běloba R02
KOLTEX COLOR s.r.o. - Mastek, talek, klouzek řady KT
KOLTEX COLOR s.r.o. - Mastek řada KTB
KOLTEX COLOR s.r.o. - Mastek řada Sartal
KOLTEX COLOR s.r.o. - mastek řada HTP
KOLTEX COLOR s.r.o.- Mastek řada CM
KOLTEX COLOR s.r.o. - Mastek řada SM
KOLTEX COLOR s.r.o. - oxid chromitý
KOLTEX COLOR s.r.o., ¸áromateriály
KOLTEX COLOR s.r.o. - Oxidy manganičité, burely
KOLTEX COLOR s.r.o., směsné pigmenty
KOLTEX COLOR s.r.o. - výhody pou¸ití briket SiC
Koltex - přehled pigmentů a plniv pro keramický průmysl
Koltex - titanové běloby R02 a R02S
Koltex - mastek KT1, KT7, VSM, VSM20, VSM30, VSM3, WG, WGE
Koltex - mastek, litopon, baryt, vápenec
Koltex - Fepren TP 303, T302S, T350M, T300F - červené ¸elezité pigmenty
Koltex - zelené chromité pigmenty
Koltex - organické a anorganické modré pigmenty
Koltex - manganové rudy,burel,oxidy manganičité , směsné pigmenty
KOLTEX COLOR s.r.o., karbid křemíku ¸áro
KOLTEX COLOR s.r.o. - bílé korundy - ¸áromateriály
KOLTEX COLOR s.r.o., HNĚDÝ KORUND ´ÁRO
KOLTEX COLOR s.r.o. - mastek popis minerálu
KOLTEX COLOR s.r.o. - mastek v¨eobecně
KOLTEX COLOR s.r.o. - titanové běloby v¨eobecně
 

 
PIGMENTY PRO CEMENTOVÉ VÝROBKY

  Doporučené dávkování pigmentů do betonových výrobků je 3-6 % na hmotnost cementu. Pigment doporučujeme rozmíchat na sucho před přidáním cementu a záměsové vody.  Více na

 

ČERVENÝ PIGMENT JI´ OD 12,90 KČ/KG

 

OXID MANGANIČITÝ- BUREL - IMINI UF 80

   Pro barvení  keramiky (barví černě, ¨edě, ¸lutě, v oxidační atmosféře fialově), pro výrobu fritů,¸áruvzdorných vyzdívek 

IMINI UF 80

 

ČÍM BROUSIT?
TvrdostLátka
1 mastek
2 sůl kamenná
3 kalcit (vápenec)
4 fluorit (kazivec)
5 apatit
6 ¸ivec (ortoklas)
7 křemen
8 topaz
9 umělý korund
9,5-10 karbid křemíku
10 diamant

MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI

 

KYSLIČNÍK CHROMITÝ

CR2O3

Jediné vhodné ekonomické ře¨ení pro probarvování do zelena. Stabilní, ¸áruvzdorný, světlostálý pigment. Více na: 

   

KOLTEX COLOR, s.r.o.      2010

 

vyjaha&