Mastek KT1, KT5
typy KT1, KT5 se liší pouze mletím
mletí možno přizpůsobit požadavkům
     

porovnání

       
CAS: 14807-96-6
EINECS: 238-877-9

Forma - Jemný prášek bílé barvy

Fyzikálně-chemické vlastnosti - Mastek je nejměkčí známý minerál. Je to hydratovaný křemičitan hořečnatý s chemickým vzorcem Mg3Si4O10(OH)2. . Mastek je prakticky ve vodě nerozpustný, stejně tak jako ve slabých kyselinách a alkáliích. Není výbušný ani hořlavý, má velice malou chemickou reaktivitu, je to výborný tepelný a elektrický izolant. Bod tání je 1500°C.

Použití - Mastek řady KT je chemicky velmi čistý, s velmi nízkým obsahem Fe a Ca a vysokou bělostí. Zvyšuje pevnost a teplotní odolnost, hodí se proto do systémů, které jsou vystaveny dynamickému napětí. Snižuje výrobní náklady díky redukci požadavků na pevnost ostatních vstupních materiálů. Pro svou lupínkovou strukturu, vysoké krytí, bělost a z výše uvedených důvodů, je mastek řady KT ideální plnivo pro průmysl keramiky , barev a plastů.

Balení - 25 kg vícevrstvé papírové pytle , 1 paleta / 1000 kg,  smršťovací fólie

     
Tech. charkteristika
mastek KT1/KT5
   
Ztráta žíháním /1100 °C/ % 6,2±0,50
Fe2O3 % 0,19±0,1
MgO % 31,5±0,5
CaO % 0,7±0,2
SiO2 % 60,2±0,5
Al2O3

%

0,6±0,1

K2O+Na2O

%max

0,01

Sypná váha g/dm3 420-510
Tvrdost   1
Spotřeba oleje KT1/KT5 g/100g max 50/40
pH   7±0,3
Zbytek na sítě    
KT1- 25 µm % max 0,8±0,5
KT5 - 55 µm % max 1
Vlhkost % max 0,5
Bělost CIE XYZ Y 92,5±1
     
Granulometrie mastek KT1/ Malvern Sizer


Reflactance      


         
         


Mastek KTB5
mletí možno přizpůsobit požadavkům
     
       
CAS: 14807-96-6
EINECS: 238-877-9

Forma - Jemný prášek bílé barvy

Fyzikálně-chemické vlastnosti - Mastek je nejměkčí známý minerál. Je to hydratovaný křemičitan hořečnatý s chemickým vzorcem Mg3Si4O10(OH)2. . Mastek je prakticky ve vodě nerozpustný, stejně tak jako ve slabých kyselinách a alkáliích. Není výbušný ani hořlavý, má velice malou chemickou reaktivitu, je to výborný tepelný a elektrický izolant. Bod tání je 1500°C.

Použití - V porovnání s řadou KT, má tato řada nepatrně nižší bělost. Důležité hodnoty - obsah Fe, Ca, MgO, ztráta žíháním atd. jsou ale na úrovni řady KT. Doporučujeme do aplikací, kde je požadován mastek s výbornou chemickou analýzou, ale není požadována velmi vysoká bělost.

Balení - 25 kg vícevrstvé papírové pytle , 1 paleta / 1000 kg,  smršťovací fólie

     
Tech. charkteristika
mastek KTB5
   
Ztráta žíháním /1100 °C/ % 7±0,50
Fe2O3 % 0,19±0,1
MgO % 30,5±0,5
CaO % 1,3±0,5
SiO2 % 59,0±0,5
Al2O3

%

0,8±0,1

K2O+Na2O

%max

0,1

Sypná váha g/dm3 550
Tvrdost   1
Spotřeba oleje g/100g max 40
pH   7±0,5
Zbytek na sítě 55 µm % max 1
Vlhkost % max 0,5
Bělost CIE XYZ Y 89±1


       
Mastek CM3, CM2P
jemněji mletá řada VSM
     

 

 
         
CAS: 14807-96-6
EINECS: 238-877-9

Forma - Jemný prášek bílé barvy

Fyzikálně-chemické vlastnosti - Mastek je nerost, zásaditý křemičitan hořečnatý. Vyznačuje se vysokou chemickou odolností vůči kyselinám, zásadám a jiným činidlům, je výborný tepelný a elektrický izolant. Jeho typickou vlastností je substrátový efekt /schopnost akceptovat jiné materiály na svém povrchu bez reakce/. Mezi jeho další kvality patří měkkost, přilnavost a odolnost vůči vysokým teplotám, zvyšuje pevnost, tuhost, je vhodný do materiálů, které jsou vystaveny dynamickému napětí. Nejsou známy žádné toxické účinky.

Použití - Mastek CM3 a mastek CM2P mají stejné chemické i coloristické hodnoty, typ CM2P je  jemněji mletý .

Balení - 25 kg vícevrstvé papírové pytle, 1 paleta / 1100 kg,  smršťovací fólie

     
Tech. charkteristika
mastek
CM3/CM2P
 
Ztráta žíháním /1100 °C/ % 13±1,0
Fe2O3+FeO % 4
MgO % 30
CaO % 4
SiO2 % 46
Sypná váha g/dm3 450
Tvrdost   1
Spotřeba oleje g/100g 38/50
Zbytek na sítě 20/30 µm % 1/1
Vlhkost % max 0,5
Bělost CIE XYZ Y 72/75
     
         
 
 
       
Mastek SARTAL 10B          
       
CAS: 14807-96-6
EINECS: 238-877-9

Forma - Jemný prášek bílé barvy

Fyzikálně-chemické vlastnosti - Mastek je nejměkčí známý minerál. Je to hydratovaný křemičitan hořečnatý s chemickým vzorcem Mg3Si4O10(OH)2. . Mastek je prakticky ve vodě nerozpustný, stejně tak jako ve slabých kyselinách a alkáliích. Není výbušný ani hořlavý, má velice malou chemickou reaktivitu, je to výborný tepelný a elektrický izolant. Bod tání je 1500°C.

Použití - Přímá náhrada kdysi velmi používaného typu VSM.

Balení - 25 kg vícevrstvé papírové pytle , 1 paleta / 1250 kg,  smršťovací fólie

     
Tech. charkteristika
Mastek Sartal 10B
   
Obsah mastku % 85
Ztráta žíháním /1100 °C/ % 6,7
Fe2O3 % 1
MgO % 30
CaO % 2
SiO2 % 57
Sypná váha g/dm3 680
Tvrdost   1
Spotřeba oleje g/100g 38
Zbytek na sítě 40 µm % 3
Vlhkost % <1,5
Bělost CIE XYZ Y 89
         
         Pharma mastky řady PM, řada CM, řada SM, další řady
bližší údaje na vyžádání