IMINI UF 80      
         
Forma - jemný prášek antracitové barvy

Fyzikálně-chemické vlastnosti - Přírodní oxid manganičitý ( burel ) IMINI UF 80 je jemně mletá upravená manganová ruda s velmi vysokým obsahem MnO2, ve vodě a rozpouštědlech nerozpustná.

Použití -IMINI UF 80, pro svůj velmi malý obsah Fe-do 1 % a vysoký obsah MnO2 -min. 80 %, patří mezi kvalitní produkty na trhu s velmi zajímavou cenou. Používá se v keramickém a sklářském průmyslu, okrajové uplatnění nalézá i ve stavebním průmyslu.

Balení - 50 kg vícevrstvé papírové pytle , 1 paleta / 1250 kg,  smršťovací fólie


     
Technická charakteristika
IMINI UF 80
     
Obsah MnO2 % min 80
Mn % min 51,4
Fe2O3 % max 1
Teplota tání C 1221
Fe % max 0,48
Specifická váha g/cm3 4,8
SiO2   5,6
BET m2/g 4-10
Zbytek na sítě 75 µm % max 1,60
Vlhkost % max 1,2
     
Reflactance    


         
       
IMINI UF 88      
         
Forma - jemný prášek antracitové barvy

Fyzikálně-chemické vlastnosti - Přírodní oxid manganičitý ( burel ) IMINI UF 88 je jemně mletá upravená manganová ruda s velmi vysokým obsahem MnO2, ve vodě a rozpouštědlech nerozpustná.

Použití -IMINI UF 88, pro svůj velmi malý obsah Fe-do 0,6 % a vysoký obsah MnO2 -min. 88 %, patří mezi kvalitní produkty na trhu s velmi zajímavou cenou. Používá se v keramickém a sklářském průmyslu, okrajové uplatnění nalézá i ve stavebním průmyslu.

Balení - 50 kg vícevrstvé papírové pytle , 1 paleta / 1250 kg,  smršťovací fólie


     
Technická charakteristika
IMINI UF 88
     
Obsah MnO2 % min 88
Mn % min 56
Fe2O3 % max 0,6
Teplota tání C 1221
Fe % max 0,4
Specifická váha g/cm3 4,8
SiO2 % 2,9
Al2O3 % 1,0
CaO % 1,0
MgO % 0,74
Zbytek na sítě 75 µm % max 1,4
Vlhkost % max 1,5
     
Reflactance    


         
         
       
Mangalox A45        
Forma - jemný prášek červené barvy

Fyzikálně-chemické vlastnosti - Přírodní oxid manganičitý ( burel ) Mangalox A45 je jemně mletá upravená manganová ruda s vysokým obsahem MnO2.

Použití - Mangalox A45 se používá hlavně v keramickém a sklářském průmyslu, okrajové uplatnění nalézá i ve stavebním průmyslu.

Balení - 50 kg vícevrstvé papírové pytle, 1 paleta / 1000 kg,  smršťovací fólie

     
Technická charakteristika
Mangalox A45
     
Obsah MnO2 % min 79
MnO % max 3
Fe2O3 % max 5,5
Al2O3 % max 3
SiO2 % max 5
Na2O   0,1
K2O   0,7
MgO   0,2
CaO   0,1
7bytek na sítě 75 µm % max 0,1
Zbytek na sítě 45 µm % max 3
Vlhkost % max 2
     
Reflactance    


         
       
K 500      
Forma - jemný prášek hnědé barvy

Fyzikálně-chemické vlastnosti - Hnědý pigment K 500 je směsný pigment na bázi oxidů železa a oxidů manganu. Je to syntetický, netoxický pigment s nízkým obsahem cizorodých látek. Je stálý ve vodě, v alkalickém prostředí i v organických rozpouštědlech. K 500 je světlostálý a odolný atmosférickým vlivům. Odolný vůči teplotám do 400°C.

Použití - Používá se k probarvování betonových dlaždic, tašek, tvárnic, podlah (doporučené dávkování je 3-5 % na hmotnost cementu).

Balení - 25 kg vícevrstvé papírové pytle , 1 paleta / 1000 kg,  smršťovací fólie

     
Tech. charkteristika
K - 500
   
Obsah Fe2O3 % min 43
Obsah MnO2 % min 39,5
Zbytek na sítě 45 µm % max 2
Vlkost % max 1
Specifická váha g/cm3 4,2
Spotřeba oleje g/100g 17,6
     
Reflactance    


       
K 663      
Forma - jemný prášek hnědé barvy

Fyzikálně-chemické vlastnosti - K 663 je syntetický anorganický pigment - oxid železitý. Má velmi dobrou barvivost, kryvost a velikost částic, je netoxický a nemá žádné škodlivé účinky na zdraví. Je odolný alkáliím, povětrnostním vlivům a průmyslové atmosféře.

Použití - K 663 je určen k pigmentaci nátěrových hmot, barevných omítkových směsí, k probarvování asbestocementové a betonové střešní krytiny, barevných cihel a dlaždic. Doporučené dávkování je 3-5% na hmotnost cementu.

Balení - 25 kg vícevrstvé papírové pytle , 1 paleta / 1000 kg,  smršťovací fólie

     
Tech. charkteristika
K 663
   
Obsah Fe2O3 % min 90,5
pH   4-7
Zbytek na sítě 45 µm % max 0,5
Vlkost % max 1
Látky rozpustné ve vodě % max 0,5
Spotřeba oleje g/100g 18,5-23
     
Reflactance