Azul 109      
         
Forma - jemný prášek modré barvy

Fyzikálně-chemické vlastnosti - "Ftálová modř", "Versálová modř" AZUL 109 je organický pigment PB 15:3. Má velmi vysokou odolnost ve všech rozpouštědlech, pouze v MEKu je na hodnotě 3  z pětibodové stupnice.

Použití - Jasný a čistý odstín, dobrá dispergovatelnost a odolnost proti světu ji předurčuje k užití v průmyslu barev a laků.

Balení - 25 kg vícevrstvé papírové pytle , 1 paleta / 500 kg,  smršťovací fólie

     
Technická charakteristika
AZUL 109
     
Sypná hmotnost g/ml 0,48
Spotřeba oleje g/100g 30
Odolnost vůči teplu °C 280
Odolnost vůči světlu stupnice 1-10 10= max.
plný odstín   7-8
odstín 1:10   5
pH   7
Odolnost vůči rozpouštědlům stupnice 1-5, 5 = max.
-voda   5
- ethanol   5
-methylethylketen   3
-toulen   3-4
-ethyacetát   5
Odolnost vůči kyselinám a alkáliím stupnice 1-5, 5 = max.
- roztok HCl 2%   5
- roztok NaOH 2%   4-5
Zbytek na sítě 45 µm % max 0,1
Vlhost % max 0,5
Barevné souřadnice CIE L*a*b* L* 22,5
  a* 11,1
  b* -46,7
  deltaE 2
     
Reflactance    


         
       
Oxid kobaltnatý 72 %        
         
CAS: 1307-96-6
EINECS: 215-154-6

Forma
- jemný prášek tmavě modré až černé barvy

Fyzikálně-chemické vlastnosti - anorganický pigment oxid kobaltnatý je jediný modrý pigment, který je stabilní při teplotách dosahovaných při požívání ve sklářském a keramickém průmyslu.

Použití - Používá se při výrobě glazur, porcelánu, v keramickém a sklářském průmyslu pro dosažení velmi jasné a stálé modré barvy.

Balení - 1kg plastové láhve, 25 kg soudky


     
Technická charakteristika
CoO
     
CoO % min. 72
Ni % max. 0,3
Fe % max. 0,4
Mn % max. 0,6
Cu % max. 0,2
Zn % max. 0,2
Si % max. 0,006
Pb % max. 0,006
Cb % max. 0,006
As % max. 0,005
         
       
Ultramarín Extra, Extra Blue      
         
CAS: 57455-37-5

Forma - jemný prášek modré barvy

Fyzikálně-chemické vlastnosti -Ultramarín extra (extra blue) má vynikající čistý barevný odstín vysokého jasu. Je stálý na světle, má vysokou tepelnou odolnost a je nerozpustný. Vyrábí se žíháním směsi kaolinu, síry, sody, síranu sodného a uhlíku. Je odolný vůči alkáliím, rozpouštědlům a změkčovadlům

Použití - Cenově nejvýhodnější pigment, doporučujeme jak pro jednovrstvé technologie, tak i pro probarvování hmoty u dvouvrstvých technologií stavebního průmyslu. Může být míchán se všemi bílými a jasnými barvami, dokáže odstranit žlutý nádech z bílé barvy.

Balení - 25 kg vícevrstvé papírové pytle, 1 paleta / 1000 kg,  smršťovací fólie

     
Technická charakteristika
Ultramarin
Extra Extra blue  
SiO2 % 37-48 39-46
Al2O3 % 23-29 24-27
Na2O % 19-23 20-22
S % 8-14 8-12
Látky rozpustné ve vodě % max. 1 1
Vlhkost % max. 1 1
Volná síra % max. 0,3 0,3
Zbytek na sítě 45 µm % max 0,1 0,1
Spotřeba oleje g/100g 37 39
Hustota g/cm3 2,23 - 2,40 2,2 - 2,40
pH   7 7
Barevné souřadnice CIE L*a*b* L* 37,2 36,3
  a* 9,6 19,4
  b* -49,2 -63,4
  deltaE 2 2
       
Reflactance