METALURGIE

BRUSIVA

ŽÁROMATERIÁLY

BAREVNÉ PIGMENTY

PLNIVA

 


 


typ výrobku:

oxid chromitý Cr2O3

OXID CHROMITÝ CR2O3

KYSLIČNÍK CHROMITÝ CR2O3

 

1. Popis, použití
 

oxid chromitý, chromitá zeleň, je syntetický pigment s vysokým obsahem CR2O3. Pro vysoký obsah Cr2O3 a vysokou teplotu tání - 2450 C - se hlavně používá jako přísada do vyzdívek pecí, při výrobě antikorozních a žáruvzdorných povrchů.

Pro velmi vysokou světlostálost a stabilitu se  používá také při výrobě nátěrových hmot ( při míchání s laciným černým pigmentem se dosahuje mnoha důležitých odstínů - RAL 6001,6002,6010, kterých je možno dosáhnout pouze při použití podstatně dražších organických pigmentů ), omítkových směsí, barevných cihel, dlaždic, střešní krytiny, gumy, plastů, barevného asfaltu.

2. Chemické složení
Cr2O3
Cr2O3 % min 99
Obsah Al2O3 + SiO2 % max 0,3
Obsah látek nerozpustných ve vodě % max 0,1

Fyzikální vlastnosti    
Barevnost CIE L 45,4
a* 17,19
b* 18,8

delta E

2
Zbytek na sítě  63 µm

% max

0,1
pH 6-8
Vlhkost % max 0,15

3.   Balení:

     
papírové pytle 25 kg, na paletě 1000 kg

Vyžádejte si kompletní informace, technické listy i vzorky zasíláme zdarma.

Oxid chromitý je standardně stále skladem. 

 
 

Pokládka asfaltové směsi probarvené pigmentem CK 835.

 

Doporučené dávková pigmentu do asfaltových směsí je 3-5 % pigmentu na celkovou váhu směsi. Teploty okolo 200 C, které se používají při výrobě asfaltových směsí, jsou pro většinu běžných pigmentů bezproblémové. Doporučujeme pouze používat pigmenty na bázi oxidů kovů, vzhledem k jejich vyšší stabilitě a odolnosti. Pro zelené odstíny oxid chromitý, pro ostatní barvy oxidy železité. 
Pro tmavé odstíny asfaltových směsí (tmavá červenohnědá, hnědá atd) je možno použít standardní asfaltové směsi. Pro jasnější odstíny je nutno použít asfalty s transparentními pojivy, v tomto případě je výsledný odstín dán zabarvením kameniva, v případě použití pigmentů jejich odstínem.
Fotografie asfaltu s transparentním pojivem: v hoření řadě je dávkování Oxidu chromitého CR2O3 v % na směs, ve spodní řadě je stejné dávkování a přídavek 1 % TiO2 - pigmentu titanová běloba KTR 600.     

   

KOLTEX COLOR, s.r.o.      2020

 

vyjaha&