METALURGIE

BRUSIVA

ŽÁROMATERIÁLY

BAREVNÉ PIGMENTY

PLNIVA

 
 
 


typ výrobku:

karbid křemíku SiC , třídění F14 – F220, ŽÁRO 

 

KARBIDU KŘEMÍKU SiC ŽÁRO

1. Černý karbid křemíku se vyrábí redukcí oxidu křemíku uhlíkem, která probíhá při dostatečně vysokých teplotách v elektrických odporových pecích. Po odtřídění jemně krystalického nezreagovaného produktu se kusový karbid křemíku drtí, mele, pere ve vodě, magnetuje a třídí na sítech na brousící zrna velikosti F14 až F220, na frakce 0-1,1-3,3-5 mm dle požadavků odběratelů.

2.Chemické složení:

provádí se na zrně F40

  garantovaná analýza typická analýza
volný SiC 96,0 % min. 97,35 %
volný Si 0,8 % max. 0,46 %
volný SiO2 1 % max. 0,7 %
volný C 0,40 % max. 0,18 %
Fe 0,5 % max. 0,11 %
Al 1 % max. 0,1 %
CaO 0,5 % max 0,06 %

3.     Fyzikální složení:

3.1. Magnetická separace

  F14 - F 100 F100 – F220
magnetická separace 1,0 % max. 2 % max.
kovové částice 0,001 % max. 0,001 % max.

3.2.  Objemová hmotnost

zrnitost g/dm3 min. zrnitost g/dm3 min.
F14 1420 F40 1430
F16 1430 F46 1430
F20 1430 F54 1420
F22 1430 F60 1420
F24 1440 F70 1400
F30 1440 F80 1380
F36 1440 F90 1380

3.3. Zrnitost

Zrnitostní složení zrn 99 A I b F22 až F 220 musí odpovídat požadavkům normy FEPA standard 42-D-1984. Po dohodě lze v rámci technologických možností dodat i zrnitostní směsi.

3.4. Barva – šedočerná

 

4.      Použití:
a)     výroba žárovzdorných desek, cihel i tvárnic, žárocementů a pěchovacích směsí
b)    v elekrotechnickém průmyslu při výrobě izolantů a bleskojistek

 

 
Kysličník chromitý Cr2O3

zvětšeno 1000 x

Kysličník  chromitý Cr2O3 je velmi odolný vůči vysokým teplotám, teplota tání je 2275 ° C, je to významný žáromateriál, který je používán mimojiné při výrobě specielních žáruvzdorných cihel. Ty jsou vyráběny  buď čistě z oxidu chromitého nebo je doplňován ještě jinými žáruvzdornými materiály, hlavně karbidy křemíku SiC nebo kysličníky hlinitými Al2O3. 

Kysličník chromitý Cr2O3

 

TEPLOTY TÁNÍ
Karbid křemíku (SiC)
 
2730 °C

Kysličník hlinitý (Al2O3)

 

2072 °C

Kysličník chromitý (Cr2O3)

 

   2275

°C

 

   

KOLTEX COLOR, s.r.o.      2013

 

vyjaha&