METALURGIE

BRUSIVA

ŽÁROMATERIÁLY

BAREVNÉ PIGMENTY

PLNIVA

 


 

Firma KOLTEX COLOR, s.r.o,  český distributor mastků

 

skladem stále 10 různých typů mastků

dalších mnoho typů na objednávku

 

pro každou Vaši aplikaci dokážeme najít vhodný typ

 

ceny začínají již od 5,90 Kč/kg

 
- hledáte v Evropě nejlacinější mastek s bělostí vyšší jak Y>92?

žádejte řadu KT

 
- potřebujete šedivý laciný technický typ  s mletím do 40 um ?
žádejte typ SM4
 
- potřebujete do keramiky mastek s nízkým obsahem Fe a alkálií?
žádejte typ KT5
 
- potřebujete mastek pro elektrostatické nanášení (kabely, guma)?
žádejte typ KT5B
 
-potřebujete mastek se střední velikostí částic 1 um ?
žádejte typ HTP05
 
  KT05M KT1 KT5 KT5B HTP1 SM4 CM2P CM3
emulzní nátěry x x x x x x x x
alkydové, akrylátové nátěry x x x x x x x x
nátěry k přemosťování trhlin     x x   x    
venkovní nátěry na dřevo     x x   x    
lodní a vysoce trvanlivé nátěry     x x        
barvy pro elektrostatické nanášení x x     x   x  
gelové nátěry, nátěry ponorem x x     x   x  
polyester - epoxidové tmely     x x   x    
keramika, elektrokeramika     x x   x   x
glazury x x x x x      
polymery - antiblokační činidlo x   x x   x   x
polymery -elektrostatické nanášení x x x x        
PP x   x x x x    
slévárenství x x   x   x    
výroba papíru x x   x   x
pharma a kosmetika         x      
gumárenství, opravy duší a pneumatik x x   x     x  
 

 

MASTEK

  Existuje mnoho typů mastku. Název mastek nepopisuje různorodost tohoto minerálu v přírodě. Na jedné straně je mastek čistý křemičitan hořečnatý, na straně druhé je to obecný výraz pro horniny obsahující více minerálů.Čistý mastek má chemický vzorec Mg3[Si4O10(OH)2].Teoretická chemická analýza vykazuje následující hodnoty:
SiO2 63,5%, MgO 31,7%
H2O 4,8% více na

MASTEK

 

MASTEK A TALEK

   Mastek je vodný křemičitan hořečnatý 3MgO.4SiO2.H2O. Bývá znečištěn Fe2O3, CaO, Al2O3. Rozdíl mezi mastkem a talkem je v krystalické struktuře. Mastek má hutnou zrnitou strukturu a talek má šupinatou, destičkovou strukturu. V posledních dekádách se název talek přestává používat a bez ohledu na strukturu se nazývá mastek. Více na..

MASTEK A TALEK

 

MASTEK A WIKIPEDIE

  Mastek (talek, steatit, klouzek), chemický vzorec Mg3Si4O10(OH)2, je jednoklonný minerál. Český název podle vlastnosti – je na omak mastný, jinak z arabského slova talq – talek....

WIKIPEDIE

   

KOLTEX COLOR, s.r.o.      2014

 

vyjaha&