METALURGIE

BRUSIVA

ŽÁROMATERIÁLY

BAREVNÉ PIGMENTY

PLNIVA

 
 
 


 

Barvení do zelena, zelené pigmenty

 Nejdražší řešením je použití ftálových organických pigmentů, které sice mají výraznější odstíny, ale podstatně nižší světlostálost a odolnost proti vyšším teplotám. 

 

 Lacinější, stabilní i světlostálé jsou chromité pigmenty Cr2O3, které  standardně dodáváme. Použití těchto pigmentů je velmi široké. Od barvítek v keramice, po probarvování barev a laků, betonových výrobků, či použití jako ohnivzdorných přísad při výrobě žáruvzdorných vyzdívek a tmelů.  

 

 Oxid chromitý  je extrémně stabilní, odolný a světlostálý pigment. 

 

PIGMENTY A PLNIVA
PRO BARVY, PLASTY, KERAMIKU A CEMENTOVÉ ZBOŽÍ


  TITANOVÉ BĚLOBY, ŽELEZITÉ, CHROMITÉ, SMĚSNÉ PIGMENTY,MASTKY, BURELY

Železité pigmenty

 

Skladem stále kompletní sortiment železitých pigmentů. Ekonomicky výhodné pigmenty s výbornou barvivostí, odolností a světlostálostí, pro použití jak ve stavebnictví pro probarvování zámkové dlažby, betonových dlaždic, střešní krytiny, omítek nebo asfaltu, ale i pro použití v barvířském, keramickém či jiném průmyslu. Všechny naše železité pigmenty jsou netoxické, bezpečné pro lidi i životní prostředí. 

 

Probarvování domodra má několik možností:

1. syntetické utramaríny - velmi laciná  směs křemičitanu sodno-hlinitého a síry s dobrou odolností a světlostálostí, nevhodné pigmenty pro použití při teplotách vyšších jak 250 C

 

2. organické pigmenty - výrazné odstíny, světlostálost dle typu až 7-8 na stupnici 1-8, odolnost dle typu okolo 250 C

 

3. oxidy kobaltu - odolné, světlostálé a velmi drahé pigmenty, používají se hlavně v keramickém průmyslu 

Kysličníky manganičité, burely, MnO2 pigmenty. Laciné přírodní pigmenty, barví dohněda. V keramickém průmyslu barví od černé přes fialovou až do žluté. Používají se také ve sklářském průmyslu, v průmyslu barev a laků, při výrobě fritů a žáruvzdorných vyzdívek, v chemickém průmyslu jako katalyzátor, je to silné oxidační činidlo. 

 

 
PIGMENTY PRO CEMENTOVÉ VÝROBKY

  Doporučené dávkování pigmentů do betonových výrobků je 3-6 % na hmotnost cementu. Pigment doporučujeme rozmíchat na sucho před přidáním cementu a záměsové vody.  Více na

 

ČERVENÝ PIGMENT JIŽ OD 11,90 KČ/KG

 

OXID MANGANIČITÝ- BUREL - IMINI UF 80

   Pro barvení  keramiky (barví černě, šedě, žlutě, v oxidační atmosféře fialově), pro výrobu fritů,žáruvzdorných vyzdívek 

IMINI UF 80

 

KYSLIČNÍK CHROMITÝ

PIGMENT CR2O3

Jediné vhodné ekonomické řešení pro probarvování do zelena. Stabilní, žáruvzdorný, světlostálý pigment. Více na: 

   

KOLTEX COLOR, s.r.o.      2019

 

vyjaha&