METALURGIE

BRUSIVA

ŽÁROMATERIÁLY

BAREVNÉ PIGMENTY

PLNIVA

 
 
 

typ výrobku:

umělý korund hnědý, třídění F12 – F220   

   

BROUSICÍ ZRNA HNĚDÉHO UMĚLÉHO KORUNDU

1. V elektrické obloukové peci se z kalcinovaných bauxitů, koksu a Fe třísek vytaví blok hnědého korundu. Z tohoto bloku se vytřídí kusovina I. kvality, která se rozemele na válcových drtičích, odmagnetuje, žíhá na teplotu 1050 oC a na požadované granulometrické složení roztřídí na sítech.

2.Chemické složení:

  garantovaná analýza typické hodnoty
Al2O3 95,5 % min. 96,2
CaO 0,2 % max. 0,08
Fe2O3 0,6 % max. 0,25
TiO2 3,0 % max. 2,37
SiO2 1,4 % max. 1,1

3.     Fyzikální vlastnosti:

3.1. Magnetická separace F8 - F150 F180-F220
magnetické částice 0,6 % max 1 % max.
kovové částice 0,01 % max 0,05 % max

3.1.  Objemová hmotnost

zrnitost g/dm3 min. zrnitost g/dm3 min.
F8,F10,F12,F14F16 1880 F54,F60,F70,F80 1760
F20,F22 1830 F90,F100,F120,F150,F180,F220 1740
F24,F30,F36,F40,F46 1780    

3.2. Zrnitost

Zrnitostní složení zrn 99 A I b F22 až F 220 musí odpovídat požadavkům normy FEPA standard 42-D-1984. Po dohodě lze v rámci technologických možností dodat i zrnitostní směsi.

3.3. Barva – hnědá.

4.      Použití:
a) výroba brousicích nástrojů a pomůcek s keramickým, pryskyřičným, magnezitovým, šelakovým a pryžovým pojivem
b) výroba žárovzdorných tvárnic, cihel, cementů, keramických pouzder, katalyzátorů a pěchovacích směsí
c) omílání ve volné formě, bubnové, vibrační a odjehlovací – odstraňování otřepů
d) tryskání plechů, svárů, konstrukcí v suchém i mokrém stavu
e) výroba filtrů a difuzních trysek
f) úprava povrchu a rozměrů lapováním – dosažení rovnoběžnosti ploch a přesnosti rozměrů
g) výroba brzdových čelistí, brzdových obložení a brzdových plátů
h) úprava neklouzavých povrchů, podlahy, schody, rampy a chodníky
i) při řezání kamene jako řezné médium do lanových a rámových pil
j) výroba trezorů, škrabek na brambory, odstraňování slupek z ovoce apod.
 

 

 
ČÍM BROUSIT?
TvrdostLátka
1 mastek
2 sůl kamenná
3 kalcit (vápenec)
4 fluorit (kazivec)
5 apatit
6 živec (ortoklas)
7 křemen
8 topaz
9 umělý korund
9,5-10 karbid křemíku
10 diamant

MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI

 

TVRDOST Mohs

Látka

Tvrdost
Cín 1,8
Grafit 1,2
Hliník 2,9
Chrom 9
Kobalt 5,5
Křemík 7
Měď 3
Mosaz 3,5-4
Mramor 3-4
Nikl 3,8
Ocel 5-8,5
Olovo 1,5
Vosk 0°C 0,2 
Zinek 2,5
Zlato 2,5
Železo 4,5

 

   

KOLTEX COLOR, s.r.o.      2019

 

vyjaha&