Titanová běloba R02      
         
CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5

Forma
- jemný prášek bílé barvy

Fyzikálně-chemické vlastnosti - Titanová běloba R02  je kysličník  titaničitý TiO2 ,rutilový  typ vyráběný sulfátovou metodou s klasickou povrchovou úpravou Al+Si. Povrchová úprava kysličníkem hlinitým a křemičitým  zlepšuje stabilitu a dispergaci v daném prostředí. Titanová běloba R02 je nerozpustná ve vodě i v organických rozpouštědlech, je velmi stabilní a chemicky inertní. Nejsou známy žádné toxické účinky.

Použití -pro vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, dobré disperzní a optické vlastnosti  je používána jako mnohoúčelový pigment   v průmyslu barev a laků, velmi široké uplatnění nalézá také v průmyslu plastů při výrobě PP, HDPE, LDPE, PVC, ABS, barvítek atd

Balení - 25 kg vícevrstvé papírové pytle s PE  vložkou, 1 paleta / 1000 kg,  smršťovací fólie,big-bags 500-1500 kg, váha dle přání odběratele 

     
Tech. charkteristika R02    
Obsah TiO2 % min 94
Obsah rutilu % min 97
Vlhkost % max 0,5
Vodorozpustné látky % max 0,25
pH   6,5-8,0
Povrchová úprava   Al, Si
Zbytek na sítě 45 µm % max 0,02
Barvící schopnost min 1750
Dispergovatelnost µm max 15
Spotřeba oleje g/100g 20,0
Barevné souřadnice CIE L*a*b* L* 97,9
  a* -0,7
  b* 3,55
  delta E 0,7
     
Typická chem. analýza R02    
  %   %
TiO2 95,1 Sb 0,12
P 0,059 Rb 0,0012
S 0,026 Zr 0,023
Cl 0,015 Nb 0,029
K 0,020 Mo 0,004
Ca 0,049 Lanthanidy 0,07
V 0,15 Al 1,6
Fe 0,031 Zn 0,26
Mg,SI,Ar, Sc Mn,Ni,Ru,Ta Th, U, Bi 1.10-4
Ga, Ge,Br,Y W,Ir,Pt,Au,    
       
Reflactance      

 
           
       
Titanová běloba R 02S      
         
CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5

Forma - jemný prášek bílé barvy

Fyzikálně-chemické vlastnosti - Titanová běloba R02S  je kysličník  titaničitý TiO2 ,rutilový  typ vyráběný sulfátovou metodou s klasickou povrchovou úpravou Al+Si. Jde o výběrový typ, který má lepší optické vlastnosti než typ R02. Ostatní technické i chemické parametry jsou stejné.

Použití -pro vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, dobré disperzní a optické vlastnosti  je používána jako mnohoúčelový pigment   v průmyslu barev a laků, velmi široké uplatnění nalézá také v průmyslu plastů při výrobě PP, HDPE, LDPE, PVC, ABS, barvítek atd

Balení - 25 kg vícevrstvé papírové pytle s PE  vložkou, 1 paleta / 1000 kg,  smršťovací fólie,big-bags 500-1500 kg, váha dle přání odběratele 

     
Tech. charkteristika R 02S    
Obsah TiO2 % min 94
Obsah rutilu % min 97
Vlhkost % max 0,5
Vodorozpustné látky % max 0,25
pH   6,5-8,0
Povrchová úprava   Al, Si
Zbytek na sítě 45 µm % max 0,02
Barvící schopnost min 1750
Dispergovatelnost µm max 15
Spotřeba oleje g/100g 20,0
Barevné souřadnice CIE L*a*b* L* 97,97
  a* -0,74
  b* 3,37
  delta E 0,7
     
Typická chem. analýza R 02S    
  %   %
TiO2 95,1 Sb 0,12
P 0,059 Rb 0,0012
S 0,026 Zr 0,023
Cl 0,015 Nb 0,029
K 0,020 Mo 0,004
Ca 0,049 Lanthanidy 0,07
V 0,15 Al 1,6
Fe 0,031 Zn 0,26
Mg,SI,Ar, Sc Mn,Ni,Ru,Ta Th, U, Bi 1.10-4
Ga, Ge,Br,Y W,Ir,Pt,Au,    
       
Reflactance