METALURGIE

BRUSIVA

ŽÁROMATERIÁLY

BAREVNÉ PIGMENTY

PLNIVA

 


 

Firma KOLTEX COLOR,s.r.o  je největší český distributor mastků

 

skladem stále 10 různých typů

 

dalších mnoho typů na objednávku

 

pro každou Vaši aplikaci dokážeme najít vhodný typ

 

 

Existuje mnoho typů mastku.

 

Název mastek nepopisuje různorodost tohoto minerálu v přírodě. Na jedné straně je mastek čistý křemičitan hořečnatý, na straně druhé je to obecný výraz pro horniny obsahující více minerálů.
Čistý mastek má chemický vzorec Mg3[Si4O10(OH)2]. Teoretická chemická analýza vykazuje následující hodnoty:
SiO2 63,5%
MgO 31,7%
H2O 4,8%
Chemicky čistý mastek je velmi vzácný, nejčastěji bývá znečištěn uhličitany - magnezit, dolomit, vápenec, v menší míře slídou a křemenem.
 

Mastkové rudy se liší podle mineralogického složení - poměrem mastku a ostatních minerálů. Nejznámějším, mastku příbuzným minerálem, je chlorit. Chlorit (z řeckého Khlôros - zelený) je zastoupen v různých poměrech, strukturou a chemicky je velmi podobný mastku, je ale o něco více reaktivní.
 


Mastek je nejměkčí známý minerál ( dle stupnice Mohs=1 ), je prakticky ve vodě nerozpustný, stejně tak jako ve slabých kyselinách a alkáliích. Není výbušný ani hořlavý, má velice malou chemickou reaktivitu, je to výborný tepelný a elektrický izolant. Jeho kluznost je dána oddělováním a klouzáním jednotlivých destiček - lamel. Hladké, hydrofobní a vodu odpuzující destičky po sobě kloužou a mastku tak dávají specifické kluzné "mastné" vlastnosti. Komerční typy mastků jsou tvrdší díky nečistotám, které obsahují.
 


Barva surového (nezpracovaného) mastku je šedá až zelená, růžová a zřídka i bílá. Většina evropských ložisek jsou nízké až střední kvality, vzhledem ke svému znečištění jsou převážně šedé barvy. Ložiska chemicky čistého, kvalitního bílého mastku se nalézají v Asii a Austrálii, laciné, vysoce kvalitní a bílé mastky s bělostí přes 92 se prodávají pouze u firmy KOLTEX COLOR.

 


Čistý mastek zůstává za přítomnosti jiných chemických činidel nezměněný. Typy obsahující uhličitany a chlorit mají vyšší rozpustnost v kyselinách.

 
 

 
MASTKY

  Existuje mnoho typů mastku. Název mastek nepopisuje různorodost tohoto minerálu v přírodě. Na jedné straně je mastek čistý křemičitan hořečnatý, na straně druhé je to obecný výraz pro horniny obsahující více minerálů.Čistý mastek má chemický vzorec Mg3[Si4O10(OH)2].Teoretická chemická analýza vykazuje následující hodnoty:
SiO2 63,5%, MgO 31,7%
H2O 4,8% více na

 

BĚLOST AŽ 93

 

MASTEK A WIKIPEDIE

  Mastek (talek, steatit, klouzek), chemický vzorec Mg3Si4O10(OH)2, je jednoklonný minerál.
Český název podle vlastnosti – je na omak mastný, jinak z arabského slova talq – talek....

WIKIPEDIE

 

Mastek a talek

   Mastek je vodný křemičitan hořečnatý 3MgO.4SiO2.H2O.  Rozdíl mezi mastkem a talkem je v krystalické struktuře. Mastek má hutnou zrnitou strukturu a talek má šupinatou, destičkovou strukturu. V posledních dekádách se název talek přestává používat a bez ohledu na strukturu se nazývá mastek. Více na..

Mastek a talek

   

KOLTEX COLOR, s.r.o.      2011

 

vyjaha&