METALURGIE

BRUSIVA

ŽÁROMATERIÁLY

BAREVNÉ PIGMENTY

PLNIVA

 
 
 

KARBID KŘEMÍKU SiC

   Karbid křemíku se vyrábí v odporové peci, kde dochází k pálení přesně stanovené směsi petrolkoksu a křemičitého písku. Karbid křemíku vzniká při tavbě nárůstem krystalů v jádru pece.
  Po vychladnutí se pec rozebere, materiál se roztřídí a podle kvality je rozdělen na materiál vhodný pro výrobu brusných zrn a na materiál vhodný pro metalurgii.
  Pro výrobu brusných zrn je používán materiál s obsahem minimálně 98 % SiC. Pro metalurgické účely je používán materiál s min. obsahem 90% SiC.

   


Krystaly karbidu křemíku

 

  SiC 98% se dále rozdrtí a na třídících linkách se tvaruje a třídí na jednotlivé typy brusných zrn. Celý výrobní proces je pod trvalou kontrolou vnitropodnikové laboratoře, která zabezpečuje dodržování technologických postupů a následný vznik kvalitních brousících zrn.   Černý karbid křemíku se používá především pro výrobu brousících nástrojů a pomůcek. Mezi další možnosti použití patří tryskání suchou i mokrou metodou, výroba žárovzdorných desek, cihel tvárnic, žárocementů a pěchovacích směsí. V elektrotechnickém průmyslu nachází uplatnění při výrobě izolantů a bleskojistek. Skvěle se uplatní rovněž jako přídavek lamelových a rámových pil při řezání kamene, dále pak jako plnivo do epoxidových pryskyřic pro zvýšení odolnosti vůči opotřebení.

KARBID KŘEMÍKU A METALURGIE 
VÝHODY POUŽITÍ BRIKET SiC

  Karbid křemíku se používá ve slévárenství v mnoha formách a jeho využití je známo již řadu let. Ve Spojených státech amerických bylo zavedeno jeho používání před druhou světovou válkou.  Evropa jej začala používat ve velkém měřítku v 80. letech.
  Karbid křemíku pro využití v elektrických pecích se dodává hlavně o obsahu 90% SiC v různých granulacích. Pro využití v kupolovnách  je karbid křemíku dodáván v briketách.
 
Využití karbidu křemíku nahrazením ferosilicia ve slévárenství má ekonomické odůvodnění - výrazně zvyšuje kvalitu litiny. Podle stechiometrického poměru se karbid křemíku v peci rozkládá 70-ti % na volný křemík Si a ze 30-ti % na volný uhlík C. Tyto složky se následně rozpouštějí v litině. Základním rozdílem mezi používáním karbidu křemíku a ferosilicia je skutečnost, že podle zákonů termodynamiky, při rostoucí teplotě roste odkysličovací schopnost uhlíku. Naproti tomu odkysličovací schopnost ferosilicia se vzrůstající teplotou klesá. Zvýšená schopnost odkysličování pomocí uhlíku má významný vliv na kvalitu litiny a umožňuje zvyšování podílu šrotu.
 

 

 
SiC Brikety

Z důvodu efektivního využití karbidu křemíku a snadné manipulace jak při automatickém, tak při ručním dávkování se karbid křemíku dodává v briketách.

 

MASTKY VE SLÉVÁRENSTVÍ
šupinková struktura mastku

I do slévárenství dodává naše firma mastky. Klasické technické typy řady SM nebo vysoce kvalitní mastky řady KT. Mleté mastky nacházejí uplatnění při přípravě forem a odlitků, kusové při popisování....více

 

Kysličník chromitý Cr2O3
zvětšeno 1000 x
Do výroby žáruvzdorných vyzdívek a tvarovek.

   

KOLTEX COLOR, s.r.o.      2009

 

vyjaha&