METALURGIE

BRUSIVA

ŽÁROMATERIÁLY

BAREVNÉ PIGMENTY

PLNIVA

 
 
 

 

 

 
ORGANICKÉ

PIGMENTY

Široký výběr cenově přijatelných organických pigmentů. Pro výběr vhodného typu  je nutné znát užití a  požadované odolnosti - t.j.: světlostálost, tepelnou odolnost, chemickou stabilitu, odolnost v rozpouštědlech.  Rádi poradíme s výběrem vhodného typu.

ORGANICKÉ

PIGMENTY

 

KYSLIČNÍK CHROMITÝ

CR2O3

Jediné vhodné ekonomické řešení pro probarvování do zelena. Stabilní, žáruvzdorný, světlostálý pigment. Více na: 

 

MASTEK KT1

Nejkvalitnější typ z celé naší nabídky. Extrémně vysoký obsah mastku a s tím související i extrémně vysoká bělost. Univerzální typ vhodný nejen pro bílé barvy, pro nízké obsahy Fe, nízkou ztátu žíháním a vysoké MgO i pro keramiku a jiné žáruvzdorné materiály.

BĚLOST Y=93

   

KOLTEX COLOR, s.r.o.      2011

 

vyjaha&