METALURGIE

BRUSIVA

ŽÁROMATERIÁLY

BAREVNÉ PIGMENTY

PLNIVA

 


 


typ výrobku:

oxid chromitý Cr2O3, GRER 17

OXID CHROMITÝ CR2O3, GRER 17

KYSLIČNÍK CHROMITÝ CR2O3, GRER 17

 

1. Popis, použití      
 

oxid chromitý, chromitá zeleň, je syntetický pigment s vysokým obsahem CR2O3. Pro vysoký obsah Cr2O3 a vysokou teplotu tání - 2450 C - se hlavně používá jako přísada do vyzdívek pecí, při výrobě antikorozních a žáruvzdorných povrchů. Pro velmi vysokou světlostálost a stabilitu se  používá také při výrobě nátěrových hmot ( při míchání s laciným černým pigmentem se dosahuje mnoha důležitých odstínů - RAL 6001,6002,6010, kterých je možno dosáhnout pouze při použití podstatně dražších organických ftalových pigmentů ), omítkových směsí, barevných cihel, dlaždic, střešní krytiny, gumy, plastů, atd.

2. Chemické složení      
Cr2O3 GRER17
Cr2O3 % min 99 99
Obsah Al2O3 + SiO2 % max 0,3 0,4
Obsah látek nerozpustných ve vodě % max 0,1 0,1
2. Fyzikální vlastnosti      
Barevnost CIE L 45,4 45,6
a* 17,19 16,2
b* 18,8 17,6

delta E

2 2
Zbytek na sítě  63 µm

% max

0,1 0,1
pH 6-8 6-8
Vlhkost % max 0,15 0,15

3.   Balení:

     
papírové pytle 25 kg, na paletě 1000 kg

Vyžádejte si kompletní informace, technické listy i vzorky zasíláme zdarma.

Oxid chromitý je standardně stále skladem. 

 
 

Pokládka asfaltové směsi probarvené pigmentem CK 835.

 

Doporučené dávková pigmentu do asfaltových směsí je 3-5 % pigmentu na celkovou váhu směsi. Teploty okolo 200 C, které se používají při výrobě asfaltových směsí, jsou pro většinu běžných pigmentů bezproblémové. Doporučujeme pouze používat pigmenty na bázi oxidů kovů, vzhledem k jejich vyšší stabilitě a odolnosti. Pro zelené odstíny oxid chromitý, pro ostatní barvy oxidy železité.  

   

KOLTEX COLOR, s.r.o.      2012

 

vyjaha&