METALURGIE

BRUSIVA

ŽÁROMATERIÁLY

BAREVNÉ PIGMENTY

PLNIVA

 


 


typ výrobku:

plniva

PLNIVA

baryty, mleté vápence, litopon

 

1. Baryty    

 

Síran barnatý, baryt, těživec - je nerost s vysokým obsahem BaSo4.

 

 Vyznačuje se vysokou odolností vůči chemikáliím, pro svou vysokou specifickou váhu jsou neupravené typy používány převážně ve vrtném průmyslu jako vyplachovadlo, základní druhy slouží pro výrobu barytových solí - litopon, blanc fix, atd., upravené mleté a bělené typy se používají převážně jako plnidlo při výrobě barev, gum, podlahovin, tmelů…

 

Směsi síranu barnatého a sulfidu zinečnatého (ZnS) se nazývají litopon.

 

2. Litopon    

 

Litopon je bílý pigment složený ze ZnS a BaSO4. Vlastnosti pigmentu litopon získal ze ZnS díky jeho zvýšenému indexu lomu světla /2,37/, zatímco BaSO4 působí jako substrát.

 

Vzhledem k velmi dobré dispergovatelnosti, vysoké bělosti, optimální granulometrii a také z důvodů ekonomických / litopon je ve srovnání s titanovou bělobou a dalšími pigmenty nepoměrně levnější/ se užívá k pigmentaci všech nátěrových systémů, plastů, gumy, tmelů atd.
 

 

 

3. Mleté vápence    

 Karbonátové plnidlo Omyacarb je čistě bílá mramorová moučka získaná drcením, mletím a tříděním přírodního krystalického vápence.
 
Používá se k výrobě barev, tmelů, gumárenských a plastikářských směsí, stavebních hmot, disperzních a minerálních omítek, jemné keramiky atd.

 

Vyžádejte si kompletní informace, technické listy i vzorky zasíláme zdarma.
 
 

"PROČ POUŽÍVÁTE VE STAVEBNICTVÍ DRAHÉ ZÁPADOEVROPSKÉ ŽELEZITÉ PIGMENTY?"

 

PRO JEJICH SVĚTLOSTÁLOST?

TO VÁM VYVRÁTÍME.

PRO JEJICH STABILITU?

TO VÁM TAKÉ VYVRÁTÍME.

PRO JEJICH ZNAČKU?

V TOM ASI NEPOMŮŽEME...

 


PŘÍRODNÍ

 

T 302 S

 

S CENOU

POD 13,- KČ /KG
 

 

Červený železitý pigment a světlostálost

 

Světlostálost železitých pigmentů je velmi vysoká. V minulosti se pro barvení do červena používaly rumělky neboli červené hlinky. Jsou to horniny s vysokým obsahem Fe2O3, drcené a mleté do požadované frakce. Zvětralé horniny, červená  půda si zachovávají stále stejný odstín i po mnoha miliónech letech. Z tohoto faktu se dá usuzovat světlostálost železitých i synteticky vyráběných pigmentů.

   

KOLTEX COLOR, s.r.o.      2011

 

vyjaha&