METALURGIE

BRUSIVA

ŽÁROMATERIÁLY

BAREVNÉ PIGMENTY

PLNIVA

 
 
 

ŽÁROMATERIÁLY

 

   Žáruvzdorné materiály jsou takové materiály, které si zachovávají svou stabilitu i při vysokých teplotách. ASTM C71 definuje žáromateriály jako „nekovové materiály s chemickými a fyzikálními vlastnostmi, které jim umožňují použití pro takové struktury nebo součásti systémů, kde jsou vystaveny podmínkám nad 500 °C“.

  
   Žáromateriály musí být chemicky a fyzikálně stabilní při vysokých teplotách. V závislosti na prostředí by měli být odolné proti termickému šoku, chemicky inertní anebo mít specifický rozsah tepelné vodivosti a koeficient tepelné roztažnosti.

  Oxidy hlinité (Al2O3) patří mezi nejdůležitější materiály používané pro výrobu žáromateriálů. Některé aplikace vyžadují specielní  žáromateriály. Jedním z nich je karbid křemíku, který je používám ve velmi těžkých podmínkách.

   
Výrobcům žárobetonů, žárotvarovek a žárotmelů dodává naše společnost:
 

a. kysličníky hlinité Al2O3 v různých frakcích a baleních
 

b. karbidy křemíku SiC

 

c. směsné žáromateriály: v daných poměrech a frakcích namíchané SiC a Al2O3
 

d. kysličník chromitý Cr2O3

   
   

Použití  žáruvzdorných materiálů

výroba železa a oceli

70 %

 

keramický průmysl

6 %

průmysl neželezných kovů

3 %

 

sklářský průmysl

   4 %

cementářský průmysl

7 %

 

chemický průmysl

4 %

další

6 %

     

 

 

 
Kysličník chromitý Cr2O3

zvětšeno 1000 x

Kysličník  chromitý Cr2O3 je velmi odolný vůči vysokým teplotám, teplota tání je 2275 ° C, je to významný žáromateriál, který je používán mimojiné při výrobě specielních žáruvzdorných cihel. Ty jsou vyráběny  buď čistě z oxidu chromitého nebo je doplňován ještě jinými žáruvzdornými materiály, hlavně karbidy křemíku SiC nebo kysličníky hlinitými Al2O3. 

Kysličník chromitý Cr2O3

 

TEPLOTY TÁNÍ
Karbid křemíku (SiC)
 
2730 °C

Kysličník hlinitý (Al2O3)

 

2072 °C

Kysličník chromitý (Cr2O3)

 

   2275

°C

 

   

KOLTEX COLOR, s.r.o.      2013

 

vyjaha&