METALLURGY

ABRASIVES

REFRACTORIES

COLOR PIGMENTS

FILLERS

   

 

 

Colouring in green, green pigments

 

The most expensive solution is the use of phthalate organic pigments that have stronger shades but much lower light permanency and higher temperatures resistance.

 

Chromium pigments Cr2O3 that we standardly supply are cheaper, stable and light permanent. The variety of their use is very wide – beginning from masterbatches for ceramics, colouring of dyes and paints, concrete products or as refractory additives for production of refractory linings and bonds.

 

Chromium oxide is extremely stable, resistant and light permanent pigment.

 

PIGMENTY A PLNIVA
PRO BARVY, PLASTY, KERAMIKU A CEMENTOVÉ ZBOŽÍ


  TITANOVÉ BĚLOBY, ŽELEZITÉ, CHROMITÉ, SMĚSNÉ PIGMENTY,MASTKY, VÁPENCE, BARYTY, BUREL

 

Iron oxide pigments

 

We have complete assortment of iron oxide pigments constantly in our stock – economically advantageous pigments with great tinting power, resistance and light permanency not only for the use in building industry for colouring of interlocking pavements, concrete tiles, roofings, plasters or asphalt but also in paint, ceramic and other industries.

 

Colouring into blue has several possibilities:

1.       Synthetic ultramarines – very cheap mixture of sodium aluminium silicate and sulphur with good resistance and light permanency, not suitable for the use for the temperature over 250 ° C.

2.       Organic pigments – strong shades, light permanency depending on each type is 7-8 on the scale 1-8, resistance depending on each type is about 250 ° C.

3.       Cobalt oxides – resistant, light permanent and very expensive pigments used mainly in ceramic industry.

Manganese oxides, brown stones, MnO2 pigments.

Cheap natural pigments colouring in brown. In ceramic industry they are colouring from black over violet to yellow. They are also used in glass industry, dyes and paints industry, for production of ceramic frits and refractory linings, in chemical industry as a catalyzer, it is a strong oxidizer.

 

 
PIGMENTY PRO CEMENTOVÉ VÝROBKY

  Doporučené dávkování pigmentů do betonových výrobků je 3-6 % na hmotnost cementu. Pigment doporučujeme rozmíchat na sucho před přidáním cementu a záměsové vody.  Více na

 

PIGMENTY PRO CEMENTOVÉ VÝROBKY

 

OXID MANGANIČITÝ- BUREL - IMINI UF 80

   Pro barvení  keramiky (barví černě, šedě, žlutě, v oxidační atmosféře fialově), pro výrobu fritů,žáruvzdorných vyzdívek 

IMINI UF 80

  

KYSLIČNÍK CHROMITÝ

PIGMENT CR2O3

Jediné vhodné ekonomické řešení pro probarvování do zelena. Stabilní, žáruvzdorný, světlostálý pigment. Více na: 

   

KOLTEX COLOR, s.r.o.      2013

 

vyjaha&